ฟิวชั่นเย็น, เทสลา, พลังงาน ฟรี = วิทยาศาสตร์เทียม?  /  Cold fusion, Tesla, Free energy = Pseudo science?
Read

ฟิวชั่นเย็น, เทสลา, พลังงาน ฟรี = วิทยาศาสตร์เทียม? / Cold fusion, Tesla, Free energy = Pseudo science?

by Ben Rusuisiak

lpg, tesla, กระบวนการอุตส, การควบคุมการปล่อ, ก๊าซคาร์บอนอย่าง, ก๊าซธรรมชาติ, ค่าใช้จ่ายในการข, นวัตกรรม, น้ำ, น้ำมัน, พลังงาน, พลังงานทดแทน, พลังงานสีเขียว, พลังงานเข้มข้นสิ, สภาพภูมิอากาศ, สภาพแวดล้อม, เชื่อม, เทคโนโลยี, ไฟฟ้า, ไฮโดรเจน More

Read the publication