Tổng hợp hạt nhân lạnh, Tesla, Năng lượng tự do = Giả khoa học ?   /  Coldfusion, Tesla, Free energy = Pseudo science?
Read

Tổng hợp hạt nhân lạnh, Tesla, Năng lượng tự do = Giả khoa học ? / Coldfusion, Tesla, Free energy = Pseudo science?

by Ben Rusuisiak

Các mô hình mới về công nghệ năng lượng với tác tài chính - geo - xã hội va chạm / The new paradigm on energy technology with geo-socio-financial impact

Read the publication