מטלה לסיכום השתלמות רכזי עמט תשעו אסתי שדלצקי 5 2016
Read

מטלה לסיכום השתלמות רכזי עמט תשעו אסתי שדלצקי 5 2016

by estie

‫ירושלים‬ ‫זאב‬ ‫בפסגת‬ ‫קולק‬ ‫טדי‬ ‫ע"ש‬ ‫תיכון‬ ‫של‬ ‫העליונה‬ ‫בחטיבה‬ ‫בוחרים‬ ,‫ומחשבים‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬ ‫מדעים‬ ‫ברמה‬ ‫ומתמטיקה‬ ‫מוגברת‬ – !‫איכות‬ ‫בוחרים‬ ‫העליונה‬ ‫בחטיבה‬ ‫עמ"ט‬ ‫רכזת‬ – ‫שדלצקי‬ ‫אסתי‬ ‫ד"ר‬ ‫וביוטכנולוגיה‬ ‫לביולוגיה‬... More

Read the publication