წყაროთის საჯარო სკოლა მაყვალა ჯოიძე
Read

წყაროთის საჯარო სკოლა მაყვალა ჯოიძე

by mayvalajoidze

ფასილიტატორის სამუშაო გეგმა ნოემბერი-იანვარი № აქტივობა განხორციელებ ის ფორმა/გზები რისკები/მოსა ლ- ოდნელი პრობლემები რისკების თავიდან აცილების გზები/გადაჭ- რის გზები ვადებ ი რეფლექს ია 1 ფასილიტატორი ს მიერ საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვა ფასილიტატორის... More

Read the publication