წელიწადის ოთხივე დრო ტყეში
Read

წელიწადის ოთხივე დრო ტყეში

by სოფიო წერეთელი

წე ლ იწ ა დი სო ტყ თ ხ ეშ ი ვე ი დრ ო

Read the publication