სასწავლო პროექტის გეგმის ჩეკლისტი
Read

სასწავლო პროექტის გეგმის ჩეკლისტი

by ნუნუ სარჯველაძე

ინტელის® სასწავლო პროგრამა ძირითადი კურსი სასწავლო პროექტის გეგმის შეფასების კრიტერიუმები გამოიყენეთ შემდეგი ცხრილი თქვენი გეგმის ხარისხის შესამოწმებლად. ზოგადი კითხვა ღია, ფიქრის მაპროვოცირებელი კითხვა,       რომელსაც ერთზე მეტი პასუხი შეიძლება ჰქონდეს... More

Read the publication