ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 112
Read

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 112

by neolaia Okde

Íï112 - Éïýíéïò 2013 - ISSN: 1106 1790 - ÔéìÞ 5 € τεύ χος - αφ ιέρ ωµ α η µαρξισ τική κριτι κή του φ ασισµού Γκράµσι | Μαλατέστα | Πιτσέλι | Μαριάτεγκι Τσέτκιν | Ταλχάιµερ | Μπένγιαµιν | Λαντάου Τρότσκι | Γκερέν | Σουλτς | Πουλαντζάς spa_112_exofilo2.indd 3... More

Read the publication