יומני היקר.
Read

יומני היקר.

by תוצרי כתיבה ו2

‫היקר‬ ‫יומני‬ ‫בעצמי‬ ‫גאה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הרגשתי‬ ‫אני‬ ,‫אורי‬ ‫של‬ ‫כלבתו‬ ‫נורית‬ ‫את‬ ‫החבאתי‬ ‫אני‬ ‫היום‬ .‫הכלבה‬ ‫אל‬ ‫וגם‬ ‫אורי‬ ‫אל‬ ‫גם‬ ‫ריחמתי‬ ‫אני‬ ‫שלי‬ ‫בלב‬ ‫אבל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עשיתי‬ ‫שאני‬ !‫אותו‬ ‫שונאת‬ ‫ואני‬ ‫מגעיל‬ ‫ילד‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬... More

Read the publication