апрель, 2019
Read

апрель, 2019

by Ольга Агиева

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки НУК квітень, 2019 р. Автоматика/Automatics – 2013 : ХХ міжнар. конф. з автомат. упр., присвяч. 100-річчю з дня народж. акад. НАНУ О. Г. Івахненка, 25–26 верес. 2013 р. : програма / НУК ім. адмірала Макарова... More

Read the publication