el kora news 6-11-2016
Read

el kora news 6-11-2016

by elkora news

‫واحد‬ ‫فوز‬ ":‫�سماعين‬ ‫بن‬ "‫نهائيا‬ ‫�سيحررنا‬ ‫ال�سقوط‬‫يوا�صل‬‫االتحاد‬ ‫ثمينا‬‫فوزا‬‫تحقق‬‫والحرا�ش‬ ‫الفوز‬‫على‬‫مجبرين‬‫"كنا‬:‫حراق‬ "‫تحقيقه‬‫أجل‬�‫من‬‫بالقلب‬‫ولعبنا‬ :‫يحيى‬‫بن‬ ‫إرهاق‬‫ل‬‫ا‬ ‫وت�ضييعنا‬ ‫�سبب‬‫للفر�ص‬ "‫الخ�سارة‬ ‫بمرحلة‬ ‫تمر‬... More

Read the publication