המבנה העשרוני
Read

המבנה העשרוני

by ronys

‫למורה‬ — ‫ותיעוד‬ ‫משימות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫בחינוך‬ ‫והערכה‬ ‫למדידה‬ ‫הארצית‬ ‫הרשות‬ — ‫לראמ"ה‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ © :‫ה‬/‫התלמיד‬ ‫שם‬ :‫כיתה‬ :‫המורה‬ ‫שם‬ :‫תאריך‬ ‫ויישום‬ ‫משמעות‬ — ‫עשרוני‬ ‫מבנה‬ — 1 ‫יחידה‬ ‫המספרים‬ ‫מערכת‬ ‫הכרת‬ :1... More

Read the publication