הזמן הירוק 2.2.17
Read

הזמן הירוק 2.2.17

by  מזי עזרא

2017 –~ƒ– ’ 2  „ —˜ † — ƒ  1565 Œ  ‹‡”ƒ ‡•‚ ƒƒ — dorin.segev@tmags.co.il Š ~ƒ –—• –ƒ” Š‡‡Œ ƒ˜‡‚ ˜Š •Š ‡Œ˜Œ ‹‡•ƒ–‡ ęĕĢđčĕģĐ ĦđĎĐĜĐ ĝĜė 4 ė 28-30.11.16 ĐĥĕĚēĐ ĐĘĞĚ ĒīĞĥĦ ,ěđĥēč ĪĔė-ĪĒė 7 Œ ƒ~– /http://www.uds.co.il :‫האתר‬ ‫כתובת‬... More

Read the publication