זמן ירוק 23.3
Read

זמן ירוק 23.3

by  מזי עזרא

2017 “–Œ 23  „ —˜ –~ ‚ ‰  1572 Œ  ‹‡”ƒ ‡•‚ ƒƒ — dorin.segev@tmags.co.il Š ~ƒ –—• –ƒ” Š‡‡Œ ƒ˜‡‚ ˜Š •Š ‡Œ˜Œ ‹‡•ƒ–‡ ęĕĢđčĕģĐ ĦđĎĐĜĐ ĝĜė 4 28-30.11.16 ĐĥĕĚēĐ ĐĘĞĚ ĒīĞĥĦ ,ěđĥēč ĪĔė-ĪĒė 7 Œ ƒ~– 14 ƒŒ ‚~– 9 ƒŒ 1-700-700-587... More

Read the publication