זמן ירוק 30.3
Read

זמן ירוק 30.3

by  מזי עזרא

2017 “–Œ 30  „ —˜ ‡Ž €  1573 Œ  ‹‡”ƒ ‡•‚ ƒƒ — dorin.segev@tmags.co.il Š ~ƒ –—• –ƒ” Š‡‡Œ ƒ˜‡‚ ˜Š •Š ‡Œ˜Œ ‹‡•ƒ–‡ ęĕĢđčĕģĐ ĦđĎĐĜĐ ĝĜė 4 ė 28-30.11.16 ĐĥĕĚēĐ ĐĘĞĚ ĒīĞĥĦ ,ěđĥēč ĪĔė-ĪĒė 7 Œ ƒ~– 14 ƒŒ *9930 052-6117099 :ěđĘČ ,052-6117083 :ďĞĘĎ... More

Read the publication