זמן ירוק 09.03
Read

זמן ירוק 09.03

by  מזי עזרא

2017 “–Œ 9  „ —˜ –~ ~ ‡  1570 Œ  ‹‡”ƒ ‡•‚ ƒƒ — dorin.segev@tmags.co.il Š ~ƒ –—• –ƒ” Š‡‡Œ ƒ˜‡‚ ˜Š •Š ‡Œ˜Œ ‹‡•ƒ–‡ ęĕĢđčĕģĐ ĦđĎĐĜĐ ĝĜė 4 ė 28-30.11.16 ĐĥĕĚēĐ ĐĘĞĚ ĒīĞĥĦ ,ěđĥēč ĪĔė-ĪĒė 7 Œ ƒ~– ‫עינב‬‫דוד‬:‫צילום‬ ‹‡†–’ ƒ~– 13 ƒŒ 09-7422226 ƒ’Š†... More

Read the publication