קו למושב 26.1.17
Read

קו למושב 26.1.17

by  מזי עזרא

4 Œ Š…‚ ‘Ž ‡˜…’—Œ‚ •—Œ‚ ~—ƒŽ –Ž‡Œ ‹‡‡•˜‡ ‚Žƒ—~–Š ˜ƒ~Š•…‚ ŒŠ ˆ– “–ƒ’ ‡ ‚ŽŒŽ ‡Œ  —ƒŒŒ Œ”‡ƒ ƒ‰Œ ‚‡Œ‡‰ƒ‡ Š ‚†Šƒ•’‚ •‡‡ ‡ƒŠ ‡ ~ ’ƒ–’ ˜Ž‡‡†”Œ ˜‡Œ ˜ƒŠ‡’ Š ƒŠ •Žƒ‚ –’‚ # 2016 ˜Ž—Š ƒ~ŽŠ –’ ‡Š •Œ ‚ — 16 Œ ˜ƒ~Š•…‚ ‡Šƒ‡€ –ƒ’‡—ƒ Šƒ‡‡Š ‡…Œ”‚... More

Read the publication