הזמן הירוק 26.1.17
Read

הזמן הירוק 26.1.17

by  מזי עזרא

2017 –~ƒŽ‡ 26  „ —˜ ˜ † … ‰  1564 Œ  ‹‡”ƒ ‡•‚ ƒƒ — dorin.segev@tmags.co.il Š ~ƒ –—• –ƒ” Š‡‡Œ ƒ˜‡‚ ˜Š •Š ‡Œ˜Œ ‹‡•ƒ–‡ ‡‡–’• ‡Š‡ ‡–…~ ‚Ž— 70 ęĕĢđčĕģĐ ĦđĎĐĜĐ ĝĜė 4 28-30.11.16 ĐĥĕĚēĐ ĐĘĞĚ ĒīĞĥĦ ,ěđĥēč ĪĔė-ĪĒė 7 Œ ƒ~– 14 Œ ‚‡Œ— ˜•‡ Š ƒ‡—‰... More

Read the publication