זמן ירוק 15.6
Read

זמן ירוק 15.6

by  מזי עזרא

˜ƒ~Š•…‚ ˜‰ƒ–˜ 7 Œ ƒ~– 4 ęĕĢđčĕģĐ ĦđĎĐĜĐ ĝĜė ė 28-30.11.16 ĐĥĕĚēĐ ĐĘĞĚ ĒīĞĥĦ ,ěđĥēč ĪĔė-ĪĒė ˆ–Š ˜~”ƒ‡ 26.10.2017 13 ƒŒ ƒ~– 19 ƒŒ ƒ~– 2 0 1 7 ‡ Ž ƒ ‡ 1 5  „  — ˜  ƒ ‡  ~ ‰  1 5 8 3  Œ  ‹ ‡ ” ƒ ‡ • ‚  ƒ  ƒ — ˜   ” ƒ•‚ • ƒ – ‡ ‚ ƒŽ…Ž~ ‚’ ‹‚ ‹—... More

Read the publication