הזמן הירוק 12.1.17
Read

הזמן הירוק 12.1.17

by  מזי עזרא

2017 –~ƒŽ‡ 12  „ —˜ ˜ †  ‡  1562 Œ  ‹‡”ƒ ‡•‚ ƒƒ — dorin.segev@tmags.co.il Š ~ƒ –—• –ƒ” Š‡‡Œ ƒ˜‡‚ ˜Š •Š ‡Œ˜Œ ‹‡•ƒ–‡ ęĕĢđčĕģĐ ĦđĎĐĜĐ ĝĜė 4 ė 28-30.11.16 ĐĥĕĚēĐ ĐĘĞĚ ĒīĞĥĦ ,ěđĥēč ĪĔė-ĪĒė 7 Œ ƒ~– ‫ראה‬ ‫לפרטים‬ 17 '‫עמ‬ ‫חולון‬ ‫תעשייה‬ ‫אזור‬... More

Read the publication