קו למושב 12.1.17
Read

קו למושב 12.1.17

by  מזי עזרא

4 Œ ˜‡—‡Š—ƒ ‚‡Ž— ‚~‡–•Š ‹‡Œ‚ •ƒ…Š ƒ•‡˜‚ ˜~ ‚–—‡~ ‹‡Ž’‚ ˜ƒ ‫ומחיים‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫נוחה‬ ‫מקרבה‬ ‫ונהנים‬ ‫בארץ‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫במושב‬ ‫מתגוררים‬ ‫נפשות‬ 3000-‫כ‬ ‫מתפרנסים‬ ‫עדיין‬ ‫מתושביו‬ ‫שחלק‬ ,‫משה‬ ‫צור‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫נכון‬ ‫האם‬ * ‫השרון‬ ‫בלב‬... More

Read the publication