קו למושב 9.2.17
Read

קו למושב 9.2.17

by  מזי עזרא

‫חולון‬ ‫תעשייה‬ ‫אזור‬ (‫המנור‬ ‫רחוב‬ ‫)פינת‬ 36 ‫האורגים‬ '‫רח‬ Š ~—‡Ž ‡ŒƒŽƒ–†€‚ ‹Šƒ ‹ƒ‡‰ †‚ƒŠ ‡‰‚ Ž–†‚ ‡ ~ 3 ˜…Š”Š ‚—‚Œ FarmToTable ˜ƒŽ˜ ‡’Ž‰ ‹‡ —ƒŒ ‡– … ‹‡’— ‚—ƒŠ—Œ Œ— “–‚Ž€‡Š ƒ~ ˜ƒŽƒ–• ˜~ ‚—ŒŠ ‚‰Š‚ ‹‡Œ—‡‡Œ ‹‚ ”‡‰ 12 Œ ‡Œƒ‡Œƒ‡ ‡ Š Š ‡‡†... More

Read the publication