Κένταυροι
Read

Κένταυροι

by Antonio Nimertis

Κένταυροι Σηα ζώμαηα ξέζπαζε η μανία ηος και παπαμόπθυζε ηα μέλη πςηίδερ ςλακέρ διακπίνοςν ηο ανόζιο από ηο ιεπό ηο νοζηπό απ’ηο υπαίο ζηο δάκπς μόνο αόπαηερ… Με δική μος εςθύνη με απνήθηκε η Τάξη Σηα ζώμαηα μιζοί ζοθοί μιζοί αγύπηερ μάσερ και οπλέρ όπλυν... More

Read the publication