מרץ אפריל 18
Read

מרץ אפריל 18

by Tmags

2018 Š‡–’~ –~Œ 135 ƒ‡Š‡€ ‚‡Šƒ†ƒ’ ‹ƒŠ‡” ‹‡Š‡‰—Œ ‹‡‡˜–ƒŒƒ ‹‡ŽƒŠ‡…Š ‹‡‰ƒ‡— ‹ŠƒŠ ‹‡Š‡ ˜~ ‚ƒ ‡~ƒ—‡ŽŠ 40 30 20 ‚ ˜ƒŽ— "‹‡•ƒƒ– ‡‡ ‹‰‡Š‡ ‹~‚ ‹‡–ƒ‚ ‹˜‡‡ ‡Š ƒ~ ‹ ‹‡Š‡Š –ƒ„Š –—’~ "‹‰‡Š‡ ‡ €Š ‡†ŽƒƒŠ– ‹‡~ ‚ ‹‡’‡‚Œ …~ ‹~‚ ˜‡˜ƒŒ—Œ ˜ƒ‡€ƒ„ ƒƒ… ~Š ‹‡Ž—... More

Read the publication