פירסום נסיון
Read

פירסום נסיון

by shlomit2233

‫טכנולוגית‬ ‫מדעית‬ ‫עתודה‬ – ‫בית‬ ‫חוגים‬ ‫ספר‬ ‫םןקירעןךרק‬ ‫םןקח‬ ‫םח‬ ‫ןח‬ ‫א‬ ‫יחקרםן‬ ‫קרן‬ ‫יעםקרע‬ ‫קרעיעקריעםןקריםן‬ ‫כגכגחע‬ ‫כדגשכדגח‬ ‫םרפ'ק‬ ‫'קםרפ'קםרפ'ק‬,‫ף‬ ‫קרךלעךלרקח‬ ‫ךלקריעךל‬ ‫ךקריע‬ ‫ךרקיע‬ ‫עקרליע‬ ‫קרעחרק‬ ‫ןאםפרקואם‬ '‫ןט'םקןר‬... More

Read the publication