Школа життєзнавства та соціального успіху презентація 2015
Read

Школа життєзнавства та соціального успіху презентація 2015

by Natali Sokolova

Ш кола ж иттєзнавства : т а с о ц і а л ь н о г о у с п і х у Забезпечення якост і освіт ніх послуг через – впровадж ення інновацій у навчально виховний прост ір школи. Запорізька загальноосвітня школа № 80 Запорізької міської ради Запорізької області... More

Read the publication