חברים חדשים הכרות ומשימות
Read

חברים חדשים הכרות ומשימות

by dganit

‫שָׁלֹום תַּ לְמִידִ ים‪,‬‬ ‫ּבֹואּו יַּחַּד נַּכִיר‬ ‫חבֵרִ ים חֲדָׁ שִים‪.‬‬ ‫ֲ‬

Read the publication