בית וגן  45
Read

בית וגן 45

by סטודיו הר נוף

4/9/16 ,‫תשע"ו‬ ‫אלול‬ '‫א‬ 45 ‫גליון‬ e-mail: a6505222@gmail.com ,6524048 :‫פקס‬ 6505222 :‫טל‬ ‫ם‬-‫י‬ 43081 .‫ד‬.‫ת‬ ‫נוף‬ ‫הר‬ ‫סטודיו‬ | ‫תשע“ו‬ ‫אלול‬ ‘‫א‬ ‫יובל‬ ‫קרית‬ 45 ‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫והודי׳ה‬ ‫בשבח‬ ‫להשתתף‬ ‫ֹלהזמינכם‬ ‫מתכבדים‬ ‫הננו‬ ‫היקר‬... More

Read the publication