การจัดการองค์ความรู้ มูลนิธิเพื่อ.ที.ดี. เพื่อนผู้ยากไร้ (Knowledge Management Summary Booklet
Read

การจัดการองค์ความรู้ มูลนิธิเพื่อ.ที.ดี. เพื่อนผู้ยากไร้ (Knowledge Management Summary Booklet

by ATD Fourth World Asia

มูลนิธิเพื่อ.ที.ดี. เพื่อนผู้ยากไร้ Friends of ATD Foundation in Thailand. Summary of history of the foundation.

Read the publication