קול הארמון גיליון 54 ראש השנה תשע"ז
Read

קול הארמון גיליון 54 ראש השנה תשע"ז

by kol harmon

‫הארמון‬‫קול‬)‫(ע"ר‬ ‫שאלתיאל‬ ‫ע"ש‬ ‫קהילתי‬ ‫מינהל‬ ‫הצעירה‬ ‫וארנונה‬ ‫מזרח‬ ‫תלפיות‬ ‫ירושלים‬,‫הצעירה‬‫וארנונה‬‫מזרח‬‫תלפיות‬‫הקהילתי‬‫המינהל‬‫עיתון‬ kehila.talpaz@gmail.com :‫דוא"ל‬ ‫׀‬ www.talpaz.org.il :‫אתר‬ ‫׀‬ 02-6733217 '‫פקס‬ ‫׀‬ 02-6732877... More

Read the publication