כפיר- קהילה ועסקים במטה יהודה מס' 45
Read

כפיר- קהילה ועסקים במטה יהודה מס' 45

by Tomer Cohen

‰„‫ו‬‰‫י‬ ‰‫מט‬ ‫˘ל‬ ‰‫יל‬‰˜‰‫ו‬ ‫עס˜ים‬‰ ‫מ˜ומון‬ ‫בע״מ‬ ‫בשניים‬ ‫אנדה‬ :‫הפקה‬ | ‫כהן‬ ‫תומר‬ :‫ועריכה‬ ‫עיצוב‬ | 45 ‫מס׳‬ | 2016 ‫פברואר‬ 15 1-700-700-377 :‫לפרסום‬ ‫ביטחון‬ ‫פולקמן‬ ‫הח"כ‬ ‫ביקור‬ ‫הדסה‬ ‫בצור‬ 7 ‫ביטחון‬ ‫פולקמן‬ ‫הח"כ‬ ‫ביקור‬ ‫הדסה‬... More

Read the publication