Mek Elmi̇ Jurnali  N1 2019
Read

Mek Elmi̇ Jurnali N1 2019

by businessexpress

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANA ELMİ ƏSƏRLƏR JURNALI KİTABXANA VƏ İNFORMASİYA ARAŞDIRMALARI cild 1, № 1, 2019 İSSN: 2219-5874 İSSN: 2219-5874 AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Read the publication