Totalförsvaret - ett positionsdokument från SOFF
Read

Totalförsvaret - ett positionsdokument från SOFF

by SOFF

Samhällets förmåga att hantera kriser i fred ger även en grundläggande förmåga att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Försvaret är beroende av ett robust samhälle för att vid höjd beredskap och ytterst vid krig kunna effektuera en militär... More

Read the publication