Новый Сатирикон 1915.- № 9
Read

Новый Сатирикон 1915.- № 9

by Библиотека им. Маяковского

■ r^ /'V . ш ■ 4k Ц'Ьна отд. № 15 коп. __ __ ят вт шш~шш В О И Н А ш-й годтъздаш я . Н О В Ы Й САТИРИКОН■ ■ В Н Н Н Н И Н Н И В Н Н Ш н Н Н н П м м Ш Н Н И Н Н Н ш В н Н Н Ш ш Н П Н Я Ш ЗМ* 9 ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНОЕ И ЗД А Н iE ±9*5 26 ФЕВРАЛЯ. Рис. Ре-ми . С И Л А П... More

Read the publication