აკაკი წერეთელი და 21 საუკუნე
Read

აკაკი წერეთელი და 21 საუკუნე

by Nia Gogava

აკაკი წერეთელი და 21 საუკუნე მწერლობა, არსებითად თუ დიდწილად, ადამიანში ღვთიური სრულყოფილების, იდეალის ძიება ან ასახვაა. ბევრი ჩვენგანი დაფიქრებულა, ალბათ, მათეს სახარების სიტყვებზე: ,,იყუენით თქუენ სრულ, ვითარცა მამაჲ თქუენი ზეცათაჲ სრულ არს” - შეუძლებელს... More

Read the publication