ותן חלקנו - יום לדוגמה
Read

ותן חלקנו - יום לדוגמה

by avikraus

213 ‫משנה‬ :‫נלמד‬ ‫היום‬ ‫ז"ל‬ ‫מאיר‬ ‫ב"ר‬ ‫שניצר‬ ‫ורדה‬ ‫מרת‬ ‫לזכות‬ '‫כ‬ ‫בחשון‬ '‫ב‬ ‫יום‬ '‫פר‬ ‫שרה‬ ‫חיי‬ (‫ז‬ ‫)סוטה‬ ‫משנה‬ ‫בכורות‬ '‫ט‬ ‫משנה‬ '‫ד‬ ‫פרק‬ • ‫גמרא‬ ,‫רבה‬ ‫קהלת‬ '‫א‬ ‫פרשה‬ • ‫הלכות‬ ‫בתפילין‬‫ההנהגה‬ ‫י"ג‬-‫י"ב‬ ‫הלכה‬ ‫משנה‬... More

Read the publication