გაკვეთილის გეგმა 1 (1)
Read

გაკვეთილის გეგმა 1 (1)

by Khatuna Afridonize

გაკვეთილის გეგმა მასწავლებლის სახელი გვარი, პირადი ნომერი: ხათუნა აფრიდონიძე 21001003075 საგანი: ისტორია სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო 6 ა მოსწავლეთა რაოდენობა: 35 გაკვეთილის თემა: გლეხები, ხელოსნები, ვაჭრები. გაკვეთილის მიზანი: საზ.მეც.V-VI.8 მოსწავლეს... More

Read the publication