დავალება
Read

დავალება

by neli kakutashvili

: , ---- - - - -დავმარცლოთ სიტყვები შოთი შეშა შოშია შო თი შე შა შო ში ა

Read the publication