Elcibey17
Read

Elcibey17

by Ergin salih

ÖNSÖZ Azerbaycan Türklerinin Azadlık hareketinin lideri ve ülkenin demokratik seçimle iĢ baĢına gelmiĢ ilk Türk Devlet BaĢkanı Ebülfez Elçibey'in büyük siyasî kimliğini Türk milletine tanıtmaya ihtiyaç duyulmadığı kanaatindeyiz. Türklerin yaĢadığı her bir... More

Read the publication