ڕای چەند کەسایەتیەکی ئایینی و ڕۆشنبیری دەربارەی لێبوردن
Read

ڕای چەند کەسایەتیەکی ئایینی و ڕۆشنبیری دەربارەی لێبوردن

by ktabkhaneh

١ ‫اﳌﺴـــــــــــﺎﻣﺤﺔ‬ ‫ﻗـــــــﻮة‬ ‫ﻟێﺒــــــــــــﻮردن‬ ‫ﻫێـــــﺰی‬

Read the publication