حبقوق 35
Read

حبقوق 35

by ktabkhaneh

‫ارمیا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ی‬‫نب‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 627 ‌ ‫ق‬‫حبقو‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ی‬‫نب‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 612 ‌ ‫ه‬‫پادشا‬ ‌ ‫ی‬‫یوشیا‬ ‌ ‫گ‬‫جنــ‬ ‫در‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کشته‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 609 ‌ ‫ل‬‫دانیا‬ ‌ ‫ت‬‫اسار‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ل‬‫باب‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌... More

Read the publication