دانیال.27
Read

دانیال.27

by ktabkhaneh

‫در‬ ‫حبقوق‬ ‫نبی‬ ‫یهودا‬ ‫شود‬‫می‬ .‫.م‬‫ق‬ 612 ‫یهویاقیم‬ ‫پادشاه‬ ‫یهودا‬ ‫شود‬‫می‬ .‫.م‬‫ق‬ 609 ‫به‬ ‫دانیال‬ ‫به‬ ‫بابل‬ ‫برده‬ ‫اسارت‬ ‫شود‬‫می‬ .‫.م‬‫ق‬ 605 ‫در‬ ‫دانیال‬ ‫و‬ ‫مقام‬ ‫به‬ ‫بابل‬ ‫رسد؛‬‫می‬‫منصب‬ ‫آتش‬ ‫کوره‬ ‫.؟‬‫.م‬‫ق‬ 600... More

Read the publication