اول تواریخ.13
Read

اول تواریخ.13

by ktabkhaneh

‫آغاز‬ ‌‫ی‬‫پادشاه‬ ‌‫ل‬‫شائو‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌1050 ‫‌؛‬‫ل‬‫‌‌شائو‬‫گ‬‫مر‬ ‫‌‌داود‬‫ت‬‫سلطن‬ ‫بر‌یهودا‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌1010 ‫‌‌داود‬‫ت‬‫سلطن‬ ‌‫م‬‫بر‌تما‬ ‌‫ل‬‫اسرائی‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌1003 ‫تسخیر‬ ‫‌‌به‬‫م‬‫اورشلی‬ ‫‌‌داود‬‫ت‬‫دس‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌1000 ‫تسخیر‬ ‫‌‌به‬‫ه‬‫رب‬... More

Read the publication