روت. 8
Read

روت. 8

by ktabkhaneh

‌‫ت‬‫رو‬ ‌:‌‫ی‬‫آمار‌حیات‬ ‌:‌‫ف‬‫هد‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫اطراف‬‫جامعه‬‫وقتی‬‫حتی‬،‫شخص‬‫سه‬ ‫شخصیت‬ ،‫بود‬ ‫سقوط‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیرومند‬ .‫ماندند‬‫وفادار‬‫خدا‬‫به‬‫نسبت‬ ‌:‌‫ه‬‫نویسند‬... More

Read the publication