ناحوم.34
Read

ناحوم.34

by ktabkhaneh

‌ ‫ی‬‫منس‬ ‫یهودا‬ ‌ ‫ه‬‫پادشا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 697 ‌ ‫ل‬‫بانیپا‬ ‫آشور‬ ‫آشور‬ ‌ ‫ه‬‫پادشا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 669 ‫‌؛‬ ‫س‬ِ ‫ب‬ِ ‫ت‬ ‌ ‫ط‬‫سقو‬ ‌ ‫ی‬‫نب‬ ‌ ‫م‬‫ناحو‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 663 ‌ ‫م‬‫ناحــو‬ ‫‏‬ :‌ ‫ی‬‫حیات‬ ‫آمار‬... More

Read the publication