Římský misál na neděle a význačnější svátky Švéda Zdeněk, 1960
Read

Římský misál na neděle a význačnější svátky Švéda Zdeněk, 1960

by librinostri2

římský misál NA NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY Druhé, upravené a doplněné vydání K Ř E S Ť A N S K Á A K A D E M I E studijní ústav Cyrilometodějské ligy akademické Ř fM 1 9 6 0

Read the publication