אותיות מאירות 4 - תשע"ז
Read

אותיות מאירות 4 - תשע"ז

by רשת אהלי יוסף יצחק

3 4 ‫ותיות‬‫א‬ ‫ת‬‫מאירו‬ ‫בוּץ‬ ֻ ‫ק‬ ‫שׁוּרוּק‬ ‫וכתיבה‬ ‫קריאה‬ ‫ללימוד‬ ‫תכנית‬ ‫ב"ה‬ ” ‫ליובאוויטש‬ ‫יצחק‬ ‫יוסף‬ ‫אהלי‬ ‫רשת‬ ‫לימוד‬ ‫וספרי‬ ‫תוכניות‬ ‫אגף‬ __________________________________ :‫י‬ ִ ‫ׁמ‬ ְ ‫ש‬ More

Read the publication