نامەکانی شێرکۆ بێکەس
Read

نامەکانی شێرکۆ بێکەس

by Hemn Xofia

.‫گەیشت‬ ‫دواییتان‬ ‫نامەكەی‬ .‫خاووخێزان‬ ‫یەكەیەكەی‬ ‫بۆ‬ ‫هەیە‬ ‫ڕێزم‬ ‫و‬ ‫ساڵو‬ .‫خۆشیتانم‬ ‫هیوای‬ ‫بە‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫كاتەتان‬ ‫ئەم‬ ‫جارێك‬ ‫سێ‬ ‫دوو‬ ‫تۆ‬ ‫نامەیەكی‬ ‫هەموو‬ ‫من‬ .‫هەبوو‬ ‫خۆیان‬ ‫تایبەتی‬ ‫چێژی‬ ‫و‬ ‫تام‬ ‫ترت‬ ‫نامەكانی‬ ‫هەروەكوو‬... More

Read the publication