חודש ידיעון.
Read

חודש ידיעון.

by einav amram

‫עמוד‬ 1 ‫מתוך‬ 2 ‫חודש‬ ‫ידיעון‬ ]‫[ארגון‬ ]‫מיקוד‬ ‫עיר‬ ,‫רחוב‬ ‫[כתובת‬ ]‫אינטרנט‬ ‫[אתר‬ :‫ט‬ ]‫[טלפון‬ ,‫יקר‬ ‫קורא‬ .‫בעבודה‬ ‫להתחיל‬ ‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ )‫זו‬ ‫(כמו‬ ‫עצות‬ ‫כמה‬ ‫הוספנו‬ ‫פשוט‬ .‫מסומנת‬ ‫כולה‬ ‫העצה‬ ,‫כלשהו‬ ‫עצה‬ ‫טקסט‬ ‫על‬... More

Read the publication