שיר לכפית
Read

שיר לכפית

by shnufi

‫מדבר‬ .‫למטה‬ ‫שוליים‬ ‫בהערת‬ ‫מצורף‬ .'‫ז‬ ‫פסקה‬ '‫א‬ ‫פרשה‬ ‫במדבר‬ ‫לספר‬ ‫רבה‬ ‫מדרש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נכתב‬ 1 ,‫מים‬ ‫הוא‬ ‫יחפש‬ ‫במדבר‬ ‫כהולך‬ .‫שמיים‬ ‫פיסת‬ ,‫קדושה‬ ‫מעט‬ ,‫לכל‬ ‫פתוח‬ ‫יהיה‬ ‫המדבר‬ ‫כמו‬ .‫קול‬ ‫בלי‬ ,‫בשקט‬ ‫הוא‬ ‫יסתובב‬ ‫כמדבר‬... More

Read the publication