Presentación Maestría En Mercadeo
Read

Presentación Maestría En Mercadeo

by Maestría en Mercadeo

PRESENTACI ÓN MAESTRÍ A EN MERCADEO M. Sc. DI EGO MONTOYA RAMÍ REZ COORDI NADOR POSGRADO maest r i amer cadeo@uni l i br eper ei r a. edu. co @Maest r i aMdeoPei 2015 UNI VERSI DAD LI BRE SECCI ONAL PEREI RA FACULTAD DE I NGENI ERÍ A MAESTRÍ A EN MERCADEO

Read the publication